Økologisk, biodynamisk og bæredygtigt landbrug

Svanholm Gods

Et solidt, dynamisk og inspirerende fællesskab

Svanholm Gods er et aktivt kollektiv med et økologisk, biodynamisk og bæredygtigt landbrug.

Landbruget består af markafgrøder, malkekvæg, grøntsagsproduktion og frugtplantage og er en af pionererne inden for økologien. Svanholm Gods var med til at starte Økologisk Landsforening i 1981.I gartneriet dyrkes til selvforsyning, hvor 120 mennesker i kollektivet hver dag spiser økologiske grøntsager, som er produceret lige udenfor døren. Derudover sælges sæsonens grøntsager lokalt, til restauranter og til andre madvirksomheder.

Fromberg + Noma + de andre

Svanholm Gods er en af nøgle samarbejdspartnerne for Fromberg, og vi knuselsker de lækre grønne sager og filosofien bag ved. Vi er i øvrigt ikke de eneste der synes godt om grøntsagerne fra Svanholm Gods, mange af de bedste restauranter i København er på kundelisten og fx. får Noma også en del af deres grønt fra Svanholm Gods. Noma som næppe behøver nogen yderligere introduktion med deres tre Michelin stjerner og mange dobbelte vindere af den mest prestigefyldte titel i gastronomien, øverst på skamlen som verdens bedste restaurant, kåret af Worlds 50 Best restaurants, for slet ikke at tale om hele den omvæltning her i landet og de lande vi sammenligner os med i kølvandet på Noma’s påvirkning.

Next level økologi

Svanholm Gods har taget et skridt videre end blot at producere økologisk og er optaget af at udvikle en produktion af sunde, lokale fødevarer, hvor både mælkeproduktionen og grøntsagsmarkerne forsøger med nye driftmetoder, som er mindre belastende for klimaet. Der er f.eks. fokus på jordens frugtbarhed, større biodiversitet, bæredygtig afgræsning, selvforsyning af foder og dyrevelfærd.

Holistisk afgræsning

Siden 2016 har Svanholms køer afgræsset efter konceptet holistisk afgræsning. Her efterlignes afgræsningen i naturen, hvor dyrene vandrer henover stepperne i store flokke på vej efter nye græsgange. Resultatet af holistisk afgræsning er for det første, at græsset får lov til at gro længere end

normalt, før køerne æder det. Det betyder, at der er ekstra god tid til at lave fotosyntese.

Dyrevelfærd

Selvom Svanholm gennem mange år har haft en høj standard for dyrenes velfærd, bl.a. ved at opfede alle tyrekalve og forlænge perioden, hvor ko og kalv er sammen, så er der blevet taget hul på en mere ambitiøs udvikling mod en ny form for ansvarlig produktion, der både involverer dyrkningen af foder, dyrenes livscyklus og øget inddragelse af forbrugerne.

Livet på godset

Hverdagen deler de, og giver plads til både at være en del af fællesskabet og til at være sig selv.

Siden 1978 har Svanholm Storkollektiv været ejet og drevet af godset Svanholm. På 414 hektar bor 80 voksne og 50 børn, der hver især former stedet og forvalter fællesskabet. Ikke efter dogmer eller ismer, men i enighed og diskussion. Nogle er ansat af kollektivet i forskellige arbejdsgrupper, der varetager den daglige drift, mens langt de fleste arbejder ude i diverse jobs væk fra godset.

Strukturen ligger fast: Fællesmødet er øverste myndighed og her besluttes retning og mål med konsensus; for alle der vil, skal være med. Mindre beslutninger træffes i bestyrelserne for virksomhederne og i kollektivets produktions- og servicegrupper.

Selvforvaltningen betyder, at de selv skaber al udvikling. Derfor bruger de også en del tid på møder og andre aktiviteter såsom fælles arbejdsdage, hvor kollektivisterne deltager efter interesse og kompetencer.

På Svanholm findes alle slags mennesker. Kvinder, mænd og børn. Unge og ældre. Singler og par. Folk med en lang uddannelse og ufaglærte. Fælles for dem er, at de på Svanholm Gods vil leve bæredygtigt i fællesskab og skabe en anderledes ramme for dem selv og hinanden, hvor hverdagen er i fokus og hvor de nyder hinandens selskab og deres fantastiske omgivelser. De har god plads til musik, værksteder, fester, festival og fredagsbar.

»Svanholm – en nyskabelse i dansk landbrug«, lød det i 1978 år i en artikel i

Politiken, hvori den tidligere godsejer fortalte, hvor »ensomt og trist« det var, at den fem kvadratkilometer store ejendom længe havde været beboet af sølle tre beboere. For på sådan en gård »skal der være mennesker«. Nogen, der i en tid, hvor »man ikke kæmper for at overleve rent fysisk … vil holde lidt igen materielt«, og som med lige dele frihed og arbejdsdisciplin kan rykke ved landbrugsfaget, lød det i artiklen.

Her 45 år senere er det aktuelle billede af kollektivisterne måske nok i farver, ligesom beboerne i dag har både internet, smartphones og kortere frisurer. Men visionerne for landbrugskollektivet. Ja, de er mere eller mindre, som de var dengang.

Sæson

At spise efter sæsonen er vigtigt, hvis man gerne vil leve bæredygtigt. Når du vælger at spise dansk, økologisk og lokalt, så minimerer du transporten af fødevarer. Men det betyder også, at der er fødevarer, som ikke altid er tilgængelige. Og så må man jo glæde sig til særlige sæson favoritter som fx asparges, jordbær, tomater og majs, på den måde får råvarerne, når de er allerbedst.

Klima og bæredygtighed

Der bliver ikke produceret meget affald – når størstedelen af den mad, de spiser, kommer fra eget landbrug, og når der stort set altid er en aftager på et aflagt møbel eller stykke tøj, ligesom der er værksteder, så man kan få sine ting repareret, når de går i stykker. Og det er altsammen med til at holde kollektivets ressourceforbrug nede.

Undersøgelser fra Københavns Universitet viser, at økosamfundene har så markant lavere et CO2-aftryk end resten af den danske befolkning, så skyldes det da også den struktur – fysisk som social – de har opbygget.

Svanholm Gods og andre økosamfund har formået at indrette sig på en måde, så de får maksimalt ud af de ressourcer, der er til rådighed. Det gælder både i kraft af eksempelvis CO2-neutrale fjernvarmeanlæg, affaldssortering og økologiske rensningsanlæg til spildevand.

Livskvalitet

Men det handler lige så meget om, at de deler køkken, genbrugsstation, biler og maskiner, hvilket er en forsyningsstruktur, som skaber genveje til en omlægning af vaner, som ellers kan være ualmindeligt svære og dyre at ændre som individ i det omkringliggende samfund.

Fællesskaberne har mulighed for at udveksle en masse viden i deres daglige sociale samvær med hinanden. Det kan være ved fællesspisning, hvor man hen over maden taler om den nye elbil, der lige er kommet ud, eller en ny måde at dyrke grøntsager på. En vidensdeling, der foregår ganske uformelt og uplanlagt.

Og det er en organisering, som helt smertefrit er med til at drive et bæredygtigt liv, som ikke bare viser positive tal i CO2-regnskabet, men samtidig skaber en stor livstilfredshed.

I den danske befolkning og i verden som helhed, er der de fleste steder en generel tendens til at tænke, at man oplever større tilfredshed, når man køber og forbruger mere. Undersøgelser viser at beboerne i økofællesskaberne – der gennemsnitligt tjener 30 procent mindre end gennemsnittet – giver udtryk for større tilfredshed med deres liv, end de resterende danskere gør. Forskningsprojektet viser på den måde, at der er rigtig gode erfaringer at hente i landets økofællesskaber.

På mange måder kan det, der i disse år sker i økosamfundene sammenlignes med det, der skabte økologiens succeshistorie tilbage i 80’erne, hvor Svanholm var blandt kritiske ryster, som insisterede på det, der dengang blev kaldt »giftfri« fødevarer og var med til at starte Økologisk Landsforening.

Og hermed er historien om Svanholm på mange måder også historien om økologi i Danmark. Landbrugskollektivet var med til at introducere økologien i supermarkederne, hvilket udbredte kendskabet til de økologiske varer, de producerer. Det betød imidlertid samtidig, at de pludselig var underlagt nogle stærke markedskræfter, der ikke stemte overens med deres visioner, og for

nogle år siden besluttede de derfor at bryde med samarbejdet. Og på den måde adskiller det sig ikke meget fra fællesskabet på Svanholm Gods. Her deler beboerne et liv på tværs af generationer, erfaringer og kompetencer. Og tilsammen er de i stand til at opnå mere.

Fromberg X Svanholm Gods

Sammen med Svanholm Gods er Fromberg i stand til at opnå mere. Opnå flere af vores drømme om at gøre en forskel for en bedre fremtid og udleve mere af vores passion for at fremme lækker, sundere mad, der er mere tilgængelig og med en bredere appel.

Tak til Svanholm Gods, som vi er stolte over at være samarbejdspartnere med.

Ring til os: